New Behaviour Generator in NLP: Creëren van Nieuwe Gedragspatronen | NLP Kennisbank

New Behaviour Generator

New Behaviour Generator in NLP: Het creëren van nieuwe gedragspatronen

In de wereld van NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) speelt de New Behaviour Generator (NBG) een belangrijke rol bij het creëren van nieuwe en effectievere gedragspatronen. Deze techniek biedt de mogelijkheid om oude beperkende patronen te doorbreken en nieuwe positieve gedragsalternatieven te ontwikkelen. In dit artikel zullen we verkennen wat we precies bedoelen met de New Behaviour Generator, hoe het werkt en hoe het kan worden toegepast om persoonlijke groei en verandering te stimuleren.


Wat is de New Behaviour Generator?

De New Behaviour Generator is een krachtige NLP-techniek die gericht is op het genereren van nieuwe gedragspatronen. Het is gebaseerd op het idee dat gedrag kan worden veranderd door nieuwe interne representaties en overtuigingen te creëren. Met behulp van verschillende NLP-technieken en modellen, zoals ankers, submodaliteiten en herkadering, stelt de NBG individuen in staat om hun bestaande gedragspatronen te onderzoeken, te herstructureren en nieuwe, gewenste gedragspatronen te genereren.


Hoe werkt de New Behaviour Generator?

De New Behaviour Generator volgt een aantal stappen om nieuwe gedragspatronen te creëren:

 1. Identificeer het gewenste gedrag: Het begint met het duidelijk definiëren van het gewenste gedrag dat je wilt ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld zelfvertrouwen, assertiviteit of creativiteit zijn.
 2. Onderzoek het bestaande gedrag: Verken je huidige gedragspatronen en identificeer de specifieke aspecten die je wilt veranderen of verbeteren.
 3. Analyseer beperkende overtuigingen: Identificeer eventuele beperkende overtuigingen die je huidige gedrag ondersteunen en belemmeren. Herkader deze overtuigingen om ruimte te creëren voor nieuwe mogelijkheden.
 4. Creëer nieuwe interne representaties: Gebruik verschillende NLP-technieken, zoals visualisatie, ankers en submodaliteiten, om nieuwe interne representaties te creëren die het gewenste gedrag ondersteunen. Dit omvat het veranderen van de manier waarop je het gewenste gedrag intern voorstelt, bijvoorbeeld door het te visualiseren als succesvol en plezierig.
 5. Herkader en versterk: Pas herkaderingstechnieken toe om belemmerende interpretaties of emoties rond het gewenste gedrag te transformeren. Versterk de nieuwe gedragspatronen door herhaalde positieve ervaringen te verankeren.
 6. Integratie en oefening: Integreer het nieuwe gedragspatroon in je dagelijks leven door bewust oefenen en toepassen in relevante situaties. Monitor je voortgang en pas indien nodig aan.


Toepassingen van de New Behaviour Generator

De New Behaviour Generator kan op verschillende gebieden worden toegepast, zoals persoonlijke ontwikkeling, professionele groei, communicatievaardigheden, relaties en meer. Enkele voorbeelden van mogelijke toepassingen zijn:

 • Het ontwikkelen van zelfvertrouwen en assertiviteit
 • Het verbeteren van leiderschapsvaardigheden
 • Het aanleren van effectieve communicatiepatronen
 • Het overwinnen van angsten en belemmeringen
 • Het creëren van gezonde gewoonten en routines

De New Behaviour Generator biedt een krachtige benadering om nieuwe gedragspatronen te ontwikkelen en positieve verandering te stimuleren in verschillende aspecten van het leven.


Conclusie

De New Behaviour Generator is een waardevol instrument binnen NLP om nieuwe gedragspatronen te creëren. Door bewust de bestaande gedragspatronen te onderzoeken, beperkende overtuigingen te herkaderen en nieuwe interne representaties te creëren, kunnen individuen effectief nieuwe gewenste gedragspatronen ontwikkelen en integreren. Het is een krachtige techniek die kan leiden tot persoonlijke groei, verbeterde communicatie en succes in verschillende domeinen van het leven.