Ankeren

AnkerenAnkeren is de vaardigheid om een specifieke staat op te roepen door een specifieke “Trigger”. In feite is het proces grotendeels terug te herleiden naar de, in de psychologie bekende, Pavlov reactie. Pavlov was een Russische fysioloog die in 1904 een Nobelprijs won. De Nobelprijs kreeg hij niet voor het zo beroemd geworden onderzoek van conditionering (de Pavlovreactie), maar door onderzoek van de spijsvertering. Als onderdeel van dit onderzoek wilde hij de speekselproductie van honden bij toediening van verschillende soorten voedsel meten. Hierbij stuitte hij echter op het verschijnsel dat de honden al speeksel gingen produceren nog voordat hij het voedsel had gegeven.

Pavlov onderzocht dit verschijnsel verder, door bijvoorbeeld 5 seconden voor het voeren een bel te laten rinkelen. Na een aantal keren bleken de honden inderdaad bij het rinkelen van een bel al speeksel af te scheiden. Dit heet nu de geconditioneerde reflex, en het door Pavlov ontdekte verschijnsel heet klassieke conditionering: als stimulus (prikkel) A (de bel) herhaaldelijk voorafgaat aan stimulus B (het voeren) dat een bepaald gedrag (respons) oplevert, dan zal op den duur stimulus A al deze respons (speekselproductie) opleveren, ook zonder stimulus B. Om het verschijnsel van de geconditioneerde reflex uitvoeriger te bestuderen voerden Pavlov en zijn studenten veel uitgebreide systematische experimenten uit.

Ankeren en marketing

Ankeren wordt veelvuldig gebruikt als marketingtechniek. Denk maar eens aan “Heerlijk Helder….” Eenmaal aanwezig fungeert een anker als een knop voor het direct oproepen van een bepaalde staat. Denk eens aan geur van appeltaart? Wat gebeurt er?

Het uitgangspunt van ankeren is dat wanneer je de piek bereikt van een bepaalde staat en je op het juiste moment een anker plaatst door een aanraking, een woord, etc.., deze twee met elkaar verbonden worden waardoor bij herhaling dezelfde staat wordt opgeroepen zonder dat de originele ervaring plaats vindt.

Ankeren en NLP

In NLP gebruiken we ankers om “High Performance States” die uit de herinnering van de cliënt komen, te koppelen aan situaties die de cliënt in de toekomst tegenkomt en waar deze staat bijzonder welkom is of kan zijn. Toen Bandler en Grinder werkten aan het in kaart brengen van de talenten van Virginia Satir en Milton Erickson ontdekten zij dat deze veelvuldig gebruikmaakten van woord-ankers die hielpen bij het tot stand brengen van veranderingen bij hun cliënten.
Ankers werken vaak zo snel dat we er ons soms wel en soms niet van bewust zijn. In ieder geval gebeurt het onbewust dat ankers een grote impact op ons gedrag hebben. Ankers hebben grote macht omdat ze onmiddellijk krachtige stemmingen kunnen oproepen. Dat is wat er gebeurt wanneer je bijvoorbeeld een bepaalde geur ruikt of een bepaald stukje muziek hoort waarbij je een sterke emotionele herinnering hebt. Mensen hebben allemaal onbewuste ankers. Dus elke combinatie van gedachten, ideeën, gevoelens of stemmingen die optreedt bij een externe gebeurtenis (stimulus), wordt in NLP een anker genoemd.

Niet alle ankers zijn positief. Onplezierige ankers lijken vaak het meest op te vallen en blijken de diepste indruk te maken. Een pijnlijke ervaring kan een messcherp beeld in ons geheugen plaatsen of daarin een klank nalaten die weer terugkomt als zich omstandigheden voordoen, die overeenkomsten vertonen met de pijnlijke situatie van toen. Je bent dan als het ware geconditioneerd en voorbereid om die emotie van toen te koppelen aan de situatie van nu. Angsten en fobieën zijn daar een goed voorbeeld van.

De 15 redenen om verliefd te worden op ankeren.

 • Je kunt je eigen stemming veranderen wanneer je dat wilt;
 • Je kunt een anker gebruiken om je klant een goed gevoel te geven bij je product of dienst
 • Je kunt ankers gebruiken in branding van je merk of logo
 • Je kunt nare associaties ombuigen naar neutrale associaties
 • Je kunt vloer ankers gebruiken om bij presentaties je publiek in de gewenste stemming te krijgen
 • Je kunt muziek als anker gebruiken voor gewenst gedrag of je weten dat het tijd is om weer met de les te starten :-)
 • Je kunt gebaren gebruiken als anker om je klant tot aankoop te bewegen
 • Je kunt aanraking gebruiken als anker om iemand een goed gevoel te geven. Denk eens aan het schouderklopje
 • Je kunt gebruik de ankers van anderen “stelen” om ze zo in een goede stemming te brengen
 • Je kunt je stem als anker gebruiken om mensen een goed gevoel te geven of laten weten dat er iets moet veranderen :-)
 • Je kunt geur gebruiken als anker om meer van die geweldige ‘appeltaart’ te verkopen
 • Je kunt een ritueel bedenken wat als anker gebruikt kan worden om mensen te motiveren
 • Je kunt inzicht krijgen in hoeverre jij een negatief of positief anker bent voor anderen en dat mooi veranderen
 • Je kunt inzicht krijgen, welke woorden jou aanleiding geven tot een explosie van …..(emotie)
 • Je kunt inzicht krijgen welke negatieve ankers (triggers) je gedrag beïnvloeden en deze veranderen.

In onze NLP Practitioner leer je hoe ankers in de praktijk werken.


ANDRE
Door

ANDRE

op 03 Apr 2023

Dank je ! Leuke uitleg !

Reactie plaatsen