Associatie en dissociatie

Associatie en dissociatie zijn twee belangrijke concepten binnen NLP die verwijzen naar de manier waarop we waarnemen en ervaren.


Associatie betekent dat we waarnemen vanuit onze eigen zintuigen. We zijn als het ware in de ervaring aanwezig en beleven de gebeurtenis alsof we er op dat moment zijn. We kijken bijvoorbeeld in een herinnering door onze eigen ogen, we horen wat we toen hoorden en voelen wat we toen voelden.


Dissociatie betekent daarentegen dat we waarnemen vanuit een positie buiten onszelf. We zien onszelf in de ervaring en observeren onszelf als het ware van een afstand. We zien bijvoorbeeld onszelf in een herinnering de dingen doen die we toen deden en horen onszelf denken.


Sommige mensen slaan herinneringen vooral geassocieerd op, terwijl anderen vooral gedissocieerd zijn. In geassocieerde toestand zijn we direct in contact met ons gevoel en kunnen we ons helemaal inleven in de situatie. Dit kan leiden tot sterke emoties en een intens gevoel van betrokkenheid. Aan de andere kant stelt gedissocieerde toestand ons in staat om de situatie vanuit een objectiever perspectief te bekijken en ons te concentreren op de feiten zonder te veel beïnvloed te worden door emoties.


Het begrijpen van de verschillen tussen associatie en dissociatie kan nuttig zijn in verschillende situaties. Door te leren hoe we kunnen schakelen tussen de twee, kunnen we ons vermogen om te observeren en te begrijpen verbeteren en effectiever communiceren met anderen.


Associatie en dissociatie zijn twee belangrijke concepten binnen NLP die verwijzen naar de manier waarop we waarnemen en ervaren. Door te begrijpen hoe deze concepten werken, kunnen we ons vermogen om te observeren en te begrijpen verbeteren en effectiever communiceren met anderen.

Reactie plaatsen