De IEMT Practitioner Training is nu ook online te volgen + 1 Live Praktijkdag op 8 maart 2024 in BILTHOVEN

IEMT leren vanuit de veiligheid van je eigen huis

“IK WIST NIET DAT IK ZO SNEL VAN MIJN ANGST KON AFKOMEN’


Je ontwikkeling als coach, therapeut of trauma behandelaar een nieuwe impuls geven. Zeker nu is er een schreeuwende behoefte aan behandelaren die op mentaal vlak nuttig werk kunnen doen.


Makkelijk vanuit je luie stoel, streamen naar je grote tv, in je hotelkamer als je onderweg bent. Waar je maar wilt en waar je een internetverbinding hebt. 


IEMT? WAT IS DAT?

IEMT IS EEN MAKKELIJK TE LEREN TECHNIEK DIE JE CLIËNTEN EEN GROTE VERANDERING KUNNEN GEVEN. “IK WIST NIET DAT IK ZO SNEL VAN MIJN ANGST KON AFKOMEN’

IEMT staat voor Integral Eye Movement Therapy en deze methode heeft inmiddels de reputatie om vaak snel en blijvende resultaten te creëren als gaat om klachten gerelateerd aan angst, fobie en wanneer mensen om niet verklaarbare redenen vaak emotioneel worden in bepaalde situaties. Deze nieuwe methode geeft een antwoord op de vraag :

”Hoe heeft de cliënt geleerd zich op een bepaalde manier te voelen over wat het gevoel veroorzaakt en pakt het probleem direct aan passend in de belevingswereld van de cliënt.”


IEMT lijkt, wanneer je naar de demonstratie kijkt van de grondlegger van IEMT,Andy Austin, op EMDR therapie maar er is één cruciaal verschil: in IEMT praten wij niet of nauwelijks over “het probleem” en dat is voor de cliënt wel zo prettig. Het enige wat de cliënt hoeft te doen is gedurende het proces van het bewegen van de ogen volgens een bepaald patroon,  blijven denken aan het beeld wat hij/zij een naar gevoel geeft. Het resultaat is na afloop dat het beeld of de beelden hun emotionele impact hebben verloren en gewoon op de achtergrond verdwijnen.

WAAROM IS IEMT ZO GEWELDIG OM TE LEREN?

Waarom zou je IEMT overwegen?

Als je coach, counsellor, therapeut bent of gewoon als NLP-er geïnteresseerd bent in het helpen van mensen en

 • Je vaardigheid wilt vergroten om mensen snel te kunnen helpen bij mensen die last hebben van vervelende, negatieve emoties en trauma’s;
 • Je extra tools wilt hebben om mensen te helpen bij het verbeteren van hun zelfbeeld waardoor ze echt hun kracht terugvinden en weer positief in het leven gaan staan;
 • Verandering wilt teweegbrengen daar waar andere methoden geen succes hebben gehad
 • Je vaardigheid wilt vergroten bij het helpen van mensen met PTSS en angststoornissen

Wat kun je met IEMT nog meer?

 • IEMT is een therapeutisch model wat zich richt op het oplossen van de zogenaamde 5 Patterns of Chronicity
 • Kan uitstekend worden toegepast bij de behandeling van PTSS
 • Een methode waarbij je niet allerlei nare gevoelens hoeft te “doorleven” en niet zoals sommige methoden het trauma opnieuw moet beleven
 • Zorgt voor een verandering in de emotionele beleving
 • Zorgt voor een verandering van het zelfbeeld
 • De toepassingen van IEMT zijn o.a. hulp bij klachten veroorzaakt door
 • PTSS, fobie, angsten, nachtmerries, negatief zelfbeeld

IEMT is de moeite waard om mee aan de slag te gaan en om meer over te weten.

WAT GA JE IN DE IEMT PRACTITIONER TRAINING LEREN?

Coachen met IEMT

In deze Training leer je hoe je een volledige coaching sessie kunt opbouwen met IEMT!

Je leert je hoe je als coach/therapeut kunt testen of IEMT een passende techniek is voor het probleem van de client. Tegelijkertijd leer je meteen hoe je de client een ervaring met IEMT kunt geven waar deze verrast van zal zijn door een aantal simpele oogbewegingen toe te passen.


Vervolgens gaan we dieper in op hoe de client zich geleerd heeft om zich op deze wijze te voelen over wat zijn/haar probleem is. En kunnen we daarna negatieve emoties verminderen of zelfs volledig wegnemen.


IEMT adresseert ook de vraag “Hoe heeft deze persoon geleerd om zo te zijn.

Nadat alle emoties die belemmerend zijn voor de client zijn weggenomen, kunnen we checken of we de identiteit van de client kunnen versterken en/of de aspecten van zijn/haar identiteit die voor problemen zorgen ombuigen.


Tot slot leer je hoe je fysiologie impact heeft op emoties en welke krachtige interventies kunnen helpen om de geconditioneerde toegang tot de negatieve stemming om te veranderen. 


IEMT - Emotional Engineering 

IEMT adresseert en geeft tegelijkertijd een oplossing voor de vraag: ”Hoe heeft deze persoon geleerd om zich op deze wijze te voelen over wat zijn/haar probleem is?”.


In dit onderdeel van de training gaan we in op de vraag hoe IEMT kan helpen bij trauma of PTSS, en of je als therapeut/coach met het juiste vraagstuk werkt aan de hand van Post Traumatisch Stress Syndroom Model.  Tevens leer je met behulp van kennis omtrent de 5 patronen van chroniciteit waar je op moet letten tijdens de sessie om zo sneller een doorbraak te bewerkstelligen voor de client.

Het model genaamd de drie pilaren van een depressie, zal ons helpen ontdekken hoe het autonome zenuwstelsel overbelast kan raken door onderliggende emoties.


Soms kan het basis patroon van de IEMT Emotionele imprint niet snel genoeg het gewenste resultaat bewerkstelligen, en dan zou het complexe patroon van de IEMT Emotionele imprint uitkomst kunnen bieden. Je leert wat het verschil is tussen beide technieken en hoe je hierin de ogen kunt kalibreren en kunt sturen.

IEMT - Identity Reimprinting 

IEMT adresseert ook de vraag "Hoe heeft deze persoon geleerd om zo te zijn".

Hiervoor zullen we de structuur rondom identiteit gaan verkennen onder andere met behulp van de vier primaire referenties over identiteit. Na deze les zul je heel anders luisteren naar woorden als ik - mij - zelf - jou en de relatie die onderling bestaat. 

Ook zullen andere identiteit referenties onderzocht worden, te denken valt aan de impact van bepaalde thema's, namen, rollen, en titels die problematisch kunnen zijn voor de client.

We leren hoe de "lazy 8" kan helpen bij het veranderen van de identiteit van de client tijdens het IEMT identiteit imprint basis en complex patroon. 


IEMT - Kino Somatische Imprint

In dit blok leer je hoe fysiologie een impact kan hebben op de negatieve emotionele stemming van de client. 

Met simpele doch elegantie interventies leren we je hoe kleine minuscule veranderingen in fysiologie grote veranderingen tot stand kan brengen.

Tevens leren we de client een exit strategie om de negatieve staat te isoleren en een positieve staat er voor in de plaats te installeren.

Hiermee kunnen uiteindelijk negatieve herinneringen met behulp van fysiologie anders ervaren worden en emoties omtrent de herinnering te neutraliseren.

€1199
€ 799,-

IEMT PRACTITIONER TRAINING ONLINE + 1 LIVE PRAKTIJKDAG IN BILTHOVEN

 • De IEMT training start met een kick off waarin de docent, Karin Luis, je wegwijs maakt in onze online leeromgeving en je meeneemt in de structuur en opzet van de training. Tevens vertelt Karin over de extra eisen m.b.t. certificatie als IEMT Practitioner zodat je kunt aansluiten bij de IEMT Association.
 • Je krijgt toegang tot video content en materiaal, verdeeld over 13 lessen die je op elk gewenst tijdstip kunt bekijken.
 • Je kunt tussentijds vragen stellen aan de docent via email of een live sessie plannen met de docent om je verder te helpen. (max 2 sessies van 30 minuten per persoon)
 • Op 8 maart 2024 1 live dag in Bilthoven
 • Inclusief certificering a €199,-

Certificeren als IEMT Practitioner

Deze online training leert je hoe je IEMT kunt inzetten in coaching en therapie. Je leert de techniek, je leert waar je op moet letten en je leert hoe je zorg draagt voor je cliënten.


Deelnemer aan de online IEMT-practitioner training dient een gecertificeerd NLP-practitioner, coach, counselor, therapeut, psycholoog, of                 behandelend arts te zijn. (of een soortgelijke certificering).

 Een kopie van één van deze certificering is reeds vereist bij inschrijving voor de online training.


We kunnen ons voorstellen dat je ook graag een IEMT Practitioner certificaat zou willen ontvangen. En dat kan maar... daarvoor zijn een aantal aanvullende eisen. 

Wat zijn de aanvullende eisen voor certificering als IEMT Practitioner?

  • Deelnemer aan de online IEMT-practitioner training dient een gecertificeerd NLP-practitioner, coach, counselor, therapeut, psycholoog, of                  behandelend arts te zijn. (of een soortgelijke certificering).

           Een kopie van certificering is reeds vereist bij inschrijving zonder certificering.

  • Deelnemer dient aangesloten te zijn bij de IEMT Associatie als full member. Je kunt na het volgen van de online training aansluiten bij de                   Internationale IEMT Associatie als full member. Zie hieronder meer informatie.
  • Deelnemer dient volledig deelgenomen te hebben aan deze cursus (100%)
  • Deelnemer dient deelgenomen te hebben aan 2 online Zoom sessies waarin vragen gesteld kunnen worden, en indien nodig extra uitleg                    gegeven zal worden door de docent.
  • Deelnemer dient een demonstratie van bekwaamheid (competentie) aan te tonen door:                                                                                                          -  Met goed gevolg af te leggen schriftelijk examen; en                                                                                                                                                                      -  Na deelname aan de online IEMT-training, wordt er getoetst hoe het geleerde in de praktijk gebracht is door het inleveren van video                              demonstraties van een client sessie en bijbehorende schriftelijke casestudies met zelf reflectie en feedback

           (Het aantal in te leveren case studies is afhankelijk van mate van ervaring als behandelend coach/therapeut/arts).

  1. Feedback over de schriftelijk ingeleverde casestudies alsmede de videodemonstratie zal gegeven worden per zoom met video, of per email,           of indien mogelijk in een dagdeel on site op locatie;

            De extra investering hiervoor bedraagt €199,-


  De internationale associatie voor IEMT practitioners werkt wereldwijd toe naar beroepserkenning. Aan de aansluiting bij de IEMT associatie als full member zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • Gecertificeerd zijn tot IEMT-practitioner
  • Blijven werken conform de richtlijnen en protocollen van de associatie
  • IEMT expliciet opnemen in je beroepsverzekering
  • De ontwikkeling m.b.t. IEMT volgen via het ledengedeelte van de website van de associatie
  • Intervisie
  • Jaarlijks een opgave doen van bijscholing of persoonlijke ontwikkeling.

  De associatie acht het wenselijk dat je een EHBO diploma hebt.

  Voor meer informatie over de associatie, de voorwaarden en kosten van het lidmaatschap, zie de officiële website.


Ik ben erg enthousiast over IEMT en de effectiviteit ervan bij het behandelen van emotionele problemen. Als je meer wilt weten over IEMT, raad ik je zeker aan om onze IEMT Practitioner training te volgen. Het is een geweldige manier om de IEMT-techniek te leren en te integreren in jouw werk als coach of therapeut.
Eric Sijbesma - NLP Master Trainer

Klaar voor de start?