Lateralchunken


Lateral chunken

LATERAL CHUNKEN


lateral chunkenOm een gesprek te sturen en de ander beter te begrijpen is doorvragen een belangrijk onderdeel. De techniek die je kunt gebruiken als je wilt veranderen van abstractieniveau noemen we chunken. Het doorvragen kun je op verschillende manieren doen. Je kunt de een hoger abstractieniveau opzoeken, je kunt de breedte ingaan of de diepte opzoeken. Het doorvragen van een abstract naar een concreter niveau noemen we downchunken. Het doorvragen en het bewegen van een concreet niveau naar een abstracter niveau noemen we upchunken.Bij lateraal chunken vragen we door op hetzelfde abstractieniveau

Doorvragen op hetzelfde abstractie niveau is handig om meer overzicht te creëren. Vaak blijven mensen "hangen" in details en kunnen dan moeilijk andere alternatieven bedenken. Door gericht vragen te stellen, kan bij de ander meer keuze ontstaan.


De vraag die je stelt om lateral chunken te doen is "Wat zijn andere voorbeelden van ....?"  Om goed lateral chunken te doen moet je eerst een abstractie niveau omhoog te gaan (upchunken) en daarna een ander voorbeeld daarvan te zoeken (downchunken).


Voorbeeld:

Appel

Vraag: "Waar is een appel een voorbeeld van? (Upchunken)"

Antwoord: "Fruit"

Vraag :"Welke andere voorbeelden van fruit ken je?" (Lateral Chunk)

Antwoord :"Peer"

Reactie plaatsen