Vaak gestelde vragen over STAP

Hoe werkt STAP precies, hoe vraag je STAP aan en andere veel gestelde vragen

                                   

STAP

Het STAP-budget is op! Wat nu?

Het STAP budget wordt in 2022 in 5 tijdvakken vrijgegeven; iedere 2 maanden is er een nieuwe aanvraagmogelijkheid. Voor de STAP-subsidie geldt dus: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Als het STAP-budget op is voor het tijdvak waarin je het aanvraagt, dan kun je je geen STAP-aanvraag meer doen bij het UWV.

Wat is het STAP-budget?

Het STAP-budget is een opleidingsbudget van de Rijksoverheid van maximaal € 1000,- die je kunt aanvragen voor het volgen van scholing en ontwikkeling.

Hoe schrijf ik me in voor een opleiding met het STAP-budget?

Je schrijft je in op de website van de NLP Academie. Kijk daar of een opleiding geschikt is om STAP-budget aan te vragen. Geef bij je inschrijving aan gebruik te willen maken van het STAP-budget. Daarna ontvang je van ons het STAP aanmeldingsbewijs per e-mail. Dit bewijs heb je nodig om STAP-budget aan te vragen.

Ik ben al begonnen met een opleiding. Kan ik daarvoor alsnog STAP aanvragen?

Nee, helaas. STAP-budget vraag je aan voordat je met een opleiding bent gestart. Je mag pas starten nadat het STAP-budget aan jou is toegekend.

Hoeveel subsidie krijg je bij het STAP-budget?

Er is per persoon per jaar een maximaal budget beschikbaar van € 1000,-.

Voor wie is het STAP-budget?

De STAP-subsidie is voor werkenden (werknemers, ondernemers en zzp’ers) en werkzoekenden die zich willen ontwikkelen om zo goed inzetbaar te blijven op de markt. Het STAP-budget kan ook worden ingezet voor bijscholing of omscholing.

Waarom moet ik bij UWV mijn STAP-budget aanvragen?

Ongeacht of je nu met UWV te maken hebt, moet iedereen gebruikmaken van het STAP-portaal van UWV voor het aanvragen van het STAP-budget. UWV verzorgt de financiële afhandeling en maakt het toegekende STAP-budget over aan de opleidingsinstantie.

Wat zijn de STAP-voorwaarden?

• Je bent minimaal 18 jaar of nog niet met pensioen;
• Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt geen werk;
• Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen;
• Je scholing start binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin je de STAP-subsidie hebt aangevraagd;
• Je hebt dit jaar nog niet eerder de STAP-subsidie toegekend gekregen.

Wat gebeurt er als de opleiding meer kost dan € 1000,-?

Dan ontvang je, nadat de STAP-aanvraag is goedgekeurd, de restant-factuur van de opleider.

Welke kosten worden niet vergoed vanuit het STAP-budget?

Het STAP-budget is per kalenderjaar bestemd voor één STAP-opleiding. Hiervoor is een budget van € 1000,- beschikbaar. Is je opleiding duurder dan € 1000,-? Dan betaal je de rest zelf. Inschrijfkosten en arrangementskosten worden niet vanuit het STAP-budget vergoed.

Hoe vraag je het STAP-budget aan?

De STAP-subsidie vraag je aan via het STAP-portaal van UWV*. Je hebt voor de aanvraag een STAP-aanmeldingsbewijs nodig.

Dit bewijs ontvang je nadat je je hebt ingeschreven bij een voor STAP-budget geschikte opleiding. Na de inschrijving ontvang je van ons een STAP-aanmeldingsbewijs via e-mail. Met dit bewijs doe je je aanvraag in het STAP-portaal van het UWV. Je logt hiervoor in met je DigiD.

*Iedereen moet hiervoor naar het UWV, ook als je werk hebt of zelfstandige bent.

Ik heb een uitkering, kom ik dan ook in aanmerking voor STAP-budget?

Om in aanmerking te komen voor STAP-budget maakt het niet uit of je wel of geen uitkering van UWV (WAO/WIA, Wajong, WW etc.) ontvangt. Voorwaarde om STAP-budget te ontvangen is dat je een link met de Nederlandse arbeidsmarkt hebt. Dat betekent dat je tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd moet zijn en in de afgelopen twee jaar in Nederland hebt gewerkt, een uitkering hebt ontvangen of bij een gemeente ingeschreven hebt gestaan. Ook moet je (of je partner) de Nederlandse nationaliteit of een andere Europese nationaliteit bezitten.

Hoe vaak kan ik het STAP-budget aanvragen?

Je krijgt maximaal één keer per jaar het STAP-budget toegekend.

Wat is het STAP-aanmeldingsbewijs?

Een STAP-aanmeldingsbewijs is een pdf die je ontvangt nadat je je hebt ingeschreven voor een opleiding. Het STAP-aanmeldingsbewijs heb je nodig om STAP-budget aan te vragen. Op het STAP-aanmeldingsbewijs staat o.a. een inschrijfnummer en de einddatum van de opleiding.

Wanneer ontvang ik het STAP-aanmeldingsbewijs van mijn opleider?

Zodra je inschrijving is verwerkt, ontvang je (binnen een paar dagen) het STAP-aanmeldingsbewijs van je opleider in je e-mail.

Hoe wordt de subsidieaanvraag toegekend?

Het scholingsbudget wordt toegekend door het UWV en direct betaald aan de `NLP Academie.

Hoe lang duurt het voordat mijn subsidieaanvraag wordt toegekend?

Het UWV kan in uitzonderingsgevallen tot 4 weken nodig hebben om het opleidingsbudget goed te keuren. Het STAP-budget moet zijn toegekend voordat de opleiding is gestart, dus houd hier rekening mee. Deze termijn geldt vanaf jouw aanvraagdatum bij UWV.

Wanneer wordt het STAP-budget uitbetaald?

Zodra de aanvraag is goedgekeurd door UWV, wordt de subsidie rechtstreeks aan de opleider betaald. De opleider brengt een eventueel resterend bedrag in rekening bij jou.

Mijn STAP-aanvraag is afgewezen. Wat nu?

Een afwijzing kan een aantal redenen hebben:
1. Je voldoet niet aan de STAP-budget voorwaarden;
2. Je scholing start niet binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin je het STAP-budget hebt aangevraagd;
3. Het budget in het desbetreffende tijdvak is op.

Let op: alleen jij wordt geïnformeerd over het feit dat het STAP-budget niet wordt toegekend. Neem contact op met de opleider om de opleider op de hoogte te stellen.

Kan de opleider zien dat mijn aanvraag is afgewezen?

Nee. De opleider ontvangt alleen bericht als UWV je aanvraag heeft toegekend.

                                                                          

VRAAG NU ONZE BROCHURES AAN

Wil je alles eens rustig na lezen en misschien wel informatie willen geven aan je werkgever, vraag dan onze brochures aan over onze NLP opleidingen. Hierin staat alles nog een keer overzichtelijk benoemd en leer je meer over de exacte inhoud van de opleidingen. Mocht je na het lezen nog vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice op 085-3072007
No opt-in form has been selected