Een NLP opleiding is fiscaal aftrekbaar

Jouw voordeel kan oplopen tot €1.012,-

Een NLP opleiding is, buiten een investering in jezelf, natuurlijk niet gratis maar je komt een eind omdat NLP opleidingen worden aangemerkt als scholingskosten en zijn derhalve volledig fiscaal aftrekbaar rekening houdend met een drempel waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld. Zo betaalt de fiscus een aardig gedeelte mee aan je opleiding

“Een echtgenote heeft in 2002 een opleiding neurolinguïstisch programmeren (NLP) gevolgd alsmede een themadag over communicatie. De inspecteur weigert aftrek van het als scholingskosten opgevoerde cursusgeld. Naar zijn mening is de NLP-opleiding gevolgd ter zelfontplooiing. Het hof denkt hier anders over. Er is voldoende aannemelijk geworden dat de echtgenote met het volgen van de opleiding en het bijwonen van de themadag het oogmerk had beter te gaan functioneren binnen haar dienstbetrekking. Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat het volgen van de opleiding en het meedoen aan de themadag mogelijk hebben geleid tot vergroting van de persoonlijke uitrusting van de echtgenote. Het beroep is gegrond.”

De achtergrond van deze rechtszaak is te vinden op http://www.rechtspraak.nl/default.htm onder nummer 04204.

De belastingdienst hanteert een drempel van €500,-. De kosten die boven deze drempel liggen zijn tot een maximum van € 15.000,- aftrekbaar. Afhankelijk van je belastbaar inkomen kan het belastingvoordeel variëren tussen 32% en 46%

Een rekenvoorbeeld:

Teruggaaf studiekosten afhankelijk van belastbaar inkomen
Schijf 1 – 37% betekent een teruggaaf van € 720.- (32,8 % terug)
Schijf 2 en 3 – 42% betekent een teruggaaf van € 818.- (37,2% terug)
Schijf 4 – 52% betekent een teruggaaf van € 1012.- (46,0% terug)

Je kunt de studiekosten middels een voorlopige teruggaaf terugvragen.

Maakt studeren zeker ook een stuk leuker

Neem contact op met de belastingdienst of belastingconsulent om inzicht te krijgen in wat het fiscale voordeel voor u kan zijn.

VRAAG NU ONZE BROCHURES AAN

Wil je alles eens rustig na lezen en misschien wel informatie willen geven aan je werkgever, vraag dan onze brochures aan over onze NLP opleidingen. Hierin staat alles nog een keer overzichtelijk benoemd en leer je meer over de exacte inhoud van de opleidingen. Mocht je na het lezen nog vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice op 085-3072007
No opt-in form has been selected