Page content

De geschiedenis van NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een relatief nieuwe discipline die is ontstaan in  de jaren 70. NLP is ontstaan uit diverse intellectuele disciplines en kreeg echt vorm toen de twee grondleggers van NLP, John Grinder en Richard Bandler antwoord zochten op de onderstaande vragen:

Hoe komt het dat sommige therapeuten in korte tijd grote resultaten bereiken, terwijl andere therapeuten voor een zelfde probleem veel meer tijd nodig hebben

en

Wat is de succesformule van deze succesvolle therapeuten en nog belangrijker, hoe kunnen we deze succesformule ook leren?

Op een dag, toen John Grinder nog hoogleraar in linguïstiek aan de Universiteit van Californie in Santa Cruz was, schreef Richard Bandler zich in aan dezelfde Universiteit om wiskunde en computers te studeren.  In die tijd had John Grinder al diverse titels van boeken achter zijn naam staan over “Transformational Grammar”.

Bandler ontdekte dat hij een “natuurlijk” talent had voor het modelleren van patronen in menselijk gedrag. Hij ontdekte dat hij patronen kon ontdekken en kon repliceren (nadoen/namaken) door middel van Gestalt Therapie. Het bijzondere hieraan was dat hij maar een beperkte tijd nodig had om de patronen te ontdekken. Doordat Bandler al bekent was met het werk van Fritz Perls, de grondlegger van Gestalt Therapie, begon Bandler met een nadere studie naar de technieken die Perls gebruikte in zijn therapie. Toen Bandler de technieken van Perls in een model had gegoten, begon Bandler te experimenteren met echte cliënten en probeerde hij de gemodelleerde technieken uit.

Toen Bandler eenmaal dit succes had behaald door het simpelweg modelleren van anderen begon Bandler in samenwerking met Grinder de toentertijd in Amerika beroemde familietherapeute, Virginia Satir, te modelleren. Zij ontdekten  patronen in haar werk en taalgebruik die nu nog steeds worden gebruikt bij coaching  en psychologie; het “meta”- model.

In deze fase van de ontwikkeling van NLP bleek de combinatie van de nieuwsgierigheid, de kennis van hoe computers toentertijd geprogrammeerd moesten worden en de uitgebreide kennis van transformational grammar geschikt om een model op te zetten van hoe mensen worden en zijn “geprogrammeerd”

Hierna werden Bandler en Grinder door Gregory Bateson geïntroduceerd bij Milton Erickson. Milton Erickson ontwikkelde een model wat we vandaag de dag nog kennen als Ericksoniaanse hypnose. Bandler en Grinder modelleerden o.a. het taalgebruik van  Erickson en zijn non-verbale communicatie en ontdekten dat zij  ook nu in staat waren om dezelfde resultaten te krijgen als Erickson. Veel van de technieken die nu worden gebruikt in NLP, kennen hun oorsprong in het  model van Erickson.

Bandler en Grinder verwerkten de gevonden communicatiestructuren van de diverse therapeuten die zijn gemodelleerd, in een reeks van modellen, die we kennen als de NLP modellen. Het doel van deze modellen is om daarmee de kennis van de innerlijke subjectieve structuur overdraagbaar te maken. De overeenkomsten vormden de basis voor hun studie van de universele structuur van het menselijk functioneren. Vervolgens hebben Bandler en Grinder deze universele structuur van het menselijk functioneren zo duidelijk omschreven dat het voor vrijwel iedereen te leren ofwel te modelleren is.

Zo ontwikkelden Richard Bandler en John Grinder de communicatiemethode NLP waarin een wisselwerking plaatsvindt tussen taalgebruik en menselijk gedrag.

Belangrijke gebeurtenissen en jaartallen

1972 – Santa Cruz, California

John Grinder, hoogleraar Linguïstiek en Richard Bandler, student en Gestalt therapeut bestuderen de patronen van drie succesvolle psychotherapeuten:

·      Virginia Satir;

·      Milton Erickson

·      Fritz Perls

Het eerste boek dat door het duo, Grinder en Bandler, werd uitgegeven is “The Structure of Magic”. Dit boek gaat voornamelijk over het meta-model.

1975 – Gregory Bateson

Bandler en Grinder kwamen in contact met een Britse antropoloog en zijn ontwikkelingswerk over communicatie en zijn systeem theorie waarin hij een vergelijking trekt tussen de evolutie van de natuur en de mens.

1976 – Ontstaan van NLP

Bandler en Grinder brachten de ontdekkingen die ze hadden gedaan onder in een model dat ze de naam “Neuro Linguïstisch Programmeren” gaven. Naast de vermelde taalpatronen vormde de zintuigelijke waarneming de basis van NLP.

1979 – “Frogs into Prinses”

In dit boek, een verslag van een seminar, geven Bandler en Grinder een uiteenzetting van de elementaire NLP technieken waaronder ankeren, herkaderen, representatiesystemen, oogbewegingen en rapport.

1982 – Metaprogramma’s

Door Richard Bandler en Leslie Cameron Bandler worden de meta-programma’s ontwikkeld die op een snelle en eenvoudige wijze denkprocessen van mensen in kaart brengt.

1985 – “Use your Brain for a change”

Nadat Bandler en Grinder hun samenwerking beëindigden kwam Richard Bandler met submodaliteiten, uitgewerkt in een boek met de gelijknamige titel.

1985 – 2014 New Code NLP

In 1985 ontwikkelden, mede-grondlegger van NLP John Grinder en Judith DeLozier de eerste beginselen van New Code NLP. Een nieuwe kijk op veranderwerk gebaseerd op modernere inzichten in hoe het brein werkt. Tot aan de dag van vandaag ontwikkelt John Grinder samen met zijn huidige partner, Carmen Bostic St.Clair, nog steeds New Code NLP en ontstaan nieuwe technieken en patronen.

1987 – Timeline Therapy

Tad James en Dwight Woodsmall brachten tijdlijnen binnen het NLP kader waardoor overtuigingen en emoties uit het verleden veranderd konden worden.

1990 – Robert Dilts

Robert Dilts schreef in 1990 twee belangrijke NLP boeken, te weten “changing belief systems with NLP” en “Beliefs: Pathways to health and well-being”. Boeken over werken met overtuigingen en de relatie ervan met gezondheid.

Comment Section

0 reacties op “De geschiedenis van NLP

Plaats een reactie


*