Perceptie is Projectie. Doe je mee met een experiment?
01 maart 2019 
2 min. leestijd

Perceptie is Projectie. Doe je mee met een experiment?

Het Perceptie Experiment

De blog gaat over een vaak besproken concept: PERCEPTIE = PROJECTIE en ik daag je uit om een 21-dagen experiment te doen. Ik ben benieuwd of je de uitdaging daadwerkelijk aangaat immers het is een makkelijk experiment en het geeft direct kracht en ik ben razend benieuwd wat voor jou de uitkomsten zullen zijn.

Voor mij was het resultaat groot in de zin dat mijn relatie met anderen beter werd, ik nog meer verantwoordelijkheid kon nemen voor wat ik deed en hoe ik mijn eigen wereld en succes creëerde en langlopende “issues” met anderen werden als vanzelf opgelost.

Perceptie is Projectie betekent zoiets als hetgeen je waarneemt buiten je zelf is een projectie vanuit je zelf en is bekend geworden door Carl Jung. Laat ik het wat duidelijker maken. Je zult het ongetwijfeld eens zijn met me als ik zeg dat je hoe je de wereld ziet het gevolg is van een complex proces wat zich tussen je oren afspeelt. Immers je brein is verantwoordelijk om alle informatie die je binnen krijgt te verwerken, om te zetten in begrijpelijke taal en er voor jou een begrijpelijk en overzichtelijk geheel van te maken. In onderzoek is gebleken dat er gemiddeld zo’n 2.000.000 informatie eenheden per seconde op je afkomen terwijl je er maar gemiddeld tussen de 126 en 147 kunt verwerken. Wellicht vraag je je af welke dit dan precies zijn en wat er dan met de rest gebeurt. De 2.000.000 informatie eenheden worden gefilterd en deze filters zijn o.a. overtuigingen, waarden, herinneringen en metaprogramma’s en deze filters zijn door je leven heen ontstaan. Dus hoe je de wereld ziet is een projectie gemaakt met de informatie die door deze filters is heengegaan

Je hebt zeker al meerdere keren bewust ervaren wat ik bedoel. Denk maar eens terug aan een dag waarop je opstond met een ochtendhumeur en als gevolg hiervan de hele ochtend naar de knoppen is maar als een magisch wonder je in de pauze wordt gebeld met leuk nieuws en de rest van de dag niet meer stuk kan.

Zo werkt het ook met als je negatieve emoties ervaart zoals woede,schuld, schaamte of verdriet over iemand. Je bent als het ware slachtoffer van diegene geworden. Ze worden als het ware huurders in je eigen huis. Verander de perceptie in jezelf over degene en je zult merken dat de projectie automatisch anders wordt en je meer keuze geeft in hoe je wilt en kunt reageren.

Doe het experiment voor 21 dagen

  1. Denk aan een situatie waar iemand je op één op andere manier een slecht gevoel geeft (en doe dit met elke vergelijkbare situatie de komende 21 dagen).
  2. Beschrijf het gedrag van degene die je een slecht gevoel geeft
  3. Beschrijf hoe het gedrag van degene ook in jou aanwezig is. (Wel eerlijk zijn :-))
  4. Hoe wil jij dat zij zich gaan gedragen ten opzichte van jou?
  5. Hoe kun jij een voorbeeld zijn door dat gedrag uit stap 4 te doen?

De laatste stap in het experiment betekent letterlijk dat jij je gedrag gaat veranderen want immers perceptie is projectie. Dus als je besluit iets te veranderen wat je in anderen ziet en in jezelf, verandert de wereld om je heen.

De valkuil

Je maakt een echt projectie monster  als je niet verantwoordelijkheid neemt voor het gehele experiment en het concept perceptie is projectie. Hier bedoel ik mee dat ik mensen ken die letterlijk riepen:”Ik kan er best mee leven dat ik het voor 95% mijn ding is maar de overige 5%, die is toch echt van iemand anders.” Grote kans dat juist die 5% de grootste uitdaging blijkt te zijn om mee aan de slag te gaan

De regels van het spel

  • Je kunt nooit iemand anders vertellen dat wat jij waarneemt de projectie is van de ander
  • Als je resultaten wilt hebben, neem 100% verantwoordelijkheid voor je acties. Je kunt niet anderen de schuld geven.
  • Er is een simpele vergelijking, Oorzaak > Gevolg en betekent dat alles wat in je leven overkomt het gevolg van wat jezelf in beweging hebt gezet. Aan welke kant van de vergelijking sta jij in de meeste gevallen.
  • Kies ervoor om de resultaten te krijgen die je wilt of om excuses en redenen te hebben waarom je niet de resultaten hebt gehaald die je wilde hebben.

CHANGE WITHIN AND NOTICE THE OUTSIDE WORLD CHANGE

Veel Plezier!

Oh ja…de prijs die je kunt winnen is wijsheid en compassie voor de rest van je leven. Dus speel voluit. Geef 100%

Over de schrijver
Reactie plaatsen