Overtuigingstip 1: Laat je lichaam & stem uitdrukken wat je woorden zeggen.
22 februari 2019 
3 min. leestijd

Overtuigingstip 1: Laat je lichaam & stem uitdrukken wat je woorden zeggen.

 

Het zal je ongetwijfeld bekend in de oren klinken. Alles wat je zegt, komt nog overtuigender over als je dit doet met de juiste lichaamshouding en je stem je woorden kracht bij zet. Sommigen noemen dit congruent zijn en dat betekent niets meer dan dat je gekozen woorden in overeenstemming zijn met je non-verbale communicatie.

Bijvoorbeeld “JA” zeggen en “NEE” schudden zijn van dingen wat je een clue kan geven dat iemand niet helemaal congruent is in de verzonden boodschap.

Inmiddels is, door onderzoek, wel duidelijk geworden dat wanneer zelfs maar een klein dingetje niet in lijn is met de boodschap die je wilt overbrengen, de kansen om de ander te overtuigen dalen naar NUL.

In het bekende en vaak onjuist geciteerde onderzoek van Dr. Albert Mehrabian komt [citaat Wikipedia] Mehrabian (1971) tot twee conclusies. Op de eerste plaats dat elke rechtstreekse communicatie in wezen uit drie elementen bestaat:

  • woorden,
  • intonatie en
  • lichaamstaal.

en op de tweede plaats dat de non-verbale elementen met name van belang zijn voor het overdragen van gevoelens en opvattingen, vooral als ze niet met elkaar in overeenstemming zijn: als woorden en lichaam niet overeenkomen, is men geneigd de lichaamstaal te geloven.

Het is vanzelfsprekend niet zo dat non-verbale elementen in elk opzicht het merendeel van de boodschap overbrengen, hoewel zijn conclusies vaak wel als zodanig worden geciteerd.

Als een lezing of voordracht wordt gehouden, wordt de inhoud van de tekst geheel in woorden tot uitdrukking gebracht, maar non-verbale aanduidingen zijn heel belangrijk om de opvatting van de spreker ten opzichte van zijn woorden over te Volgens Mehrabian zijn deze drie elementen, op een verschillende manier, verantwoordelijk voor onze voorkeur voor de persoon die een boodschap overbrengt betreffende zijn gevoelens: woorden zijn verantwoordelijk voor 7%, de intonatie voor 38%, en de lichaamstaal voor 55% van die voorkeur. Ze worden vaak afgekort als de “3 V’s,” voor Verbaal, Vocaal en Visueel.

Deze “7%-38%-55%-regel” is overdreven geïnterpreteerd, zodanig dat sommige mensen beweren dat in elke communicatiesituatie de betekenis van de boodschap voor het grootste gedeelte wordt overgebracht door middel van non-verbale signalen en niet door de betekenis van de woorden. Deze generalisatie – gebaseerd op de aanvankelijk zeer specifieke omstandigheden bij zijn experimenten – vormt de wezenlijke misvatting over “Mehrabians regel”

[einde citaat Wikipedia] [lees mijn eerdere blog:Toen de aarde nog plat was]

Toch is, als je het grotere geheel bekijkt, wel een belangrijk iets te leren. 93% van de betekenis van de boodschap werd bepaald door lichaamstaal en stem (kwaliteit, toon, snelheid, etc.)

Niet altijd zijn mensen bewust bezig om de combinatie van alle drie als in een vloeiend geheel te laten samenwerken, laat staan zich überhaupt bewust zijn van dat een combinatie van alle drie elementen noodzakelijk is voor overtuigende communicatie. Het vereist bewust nadenken om een 100% congruente boodschap te maken. En dit zorgt er juist voor de veel boodschappen die mensen versturen nu net die overtuigingskracht missen die ze wel konden hebben. Of in het geval de boodschap toch over de nodige overtuigingskracht beschikt, mensen geen idee hebben wat het was wat het overtuigend maakte. Hoewel je hier zou kunnen zeggen:”het heeft resultaat dus het is goed”, ontneem je je daarmee een goede kans om te leren van jezelf.

Het geheim om je boodschap, presentatie, sales pitch of anders, 100% congruent te brengen is om wat je wilt vertellen eens te oefenen voordat je voor het “echie” aan de slag gaat. De volgende tips kunnen je verder helpen:

  • Kies de juiste woorden voor je presentatie, sales pitch, toespraak.
  • Gebruik de opname functie van je telefoon, laptop, memorecorder om jezelf op te nemen terwijl je oefent. Luister naar je zelf en doe dit minimaal 5 keer om aan je eigen stem te wennen.
  • Zet je zelf op video en oefen je lichaamstaal die je wilt gebruiken om je boodschap kracht bij te zetten. Vraag minimaal 4 mensen om je feedback te geven.

Ik durf te wedden wanneer je bewust naar jezelf gaat kijken en luisteren en je de feedback van anderen gaat gebruiken om te ontdekken of ze bij je passen, je communicatie ineens effectiever en leuker begint te worden. Je zult merken dat de resultaten fenomenaal zijn.

Kijk ook eens naar onderstaand filmpje over de Mehrabian mythe. Stop niet met kijken als iemand je iets verteld of leert…kijk….ontdek….ontwikkel…..onderzoek. Blijf nieuwsgierig.

Over de schrijver
Reactie plaatsen