MBTI versus NLP: Een Confrontatie van Giganten in Persoonlijke Ontwikkeling!
16 juli 2023 
in Opinie
3 min. leestijd

MBTI versus NLP: Een Confrontatie van Giganten in Persoonlijke Ontwikkeling!

Een Onverwachte Strijd in het Veld van Persoonlijke Ontwikkeling

In de wereld van persoonlijke ontwikkeling, waar groei en verandering centraal staan, zou je een harmonieuze sfeer verwachten. Maar schijn bedriegt! Een storm woedt tussen Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) en de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Laten we deze titanenstrijd nader bekijken.

Fundamentele Verschillen tussen NLP en MBTI

NLP: De Flexibele Vechter

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) gaat over hoe we dingen ervaren en hoe we met elkaar praten, om zo onze manier van doen en denken te veranderen. NLP gelooft dat iedereen kan groeien en veranderen, gewoon door anders te denken en te praten.

MBTI: De Starre Strijder

Aan de andere kant van het spectrum hebben we de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), een model dat mensen indeelt in 16 verschillende persoonlijkheidstypes op basis van een reeks dichotomieën. MBTI is grotendeels statisch; het beweert dat je persoonlijkheidstype onveranderlijk is.


De Knock-out: Waarom MBTI het Onderspit Delft

Het is dus duidelijk dat NLP en MBTI tegenstrijdige principes hebben. NLP erkent de mogelijkheid van verandering en groei, terwijl MBTI individuen classificeert in onveranderlijke categorieën. Deze onverenigbaarheid is meer dan alleen een academische kwestie; het heeft praktische implicaties voor hoe we onszelf zien en onze capaciteit om te veranderen en te groeien.

Waarom het MBTI-model Tekortschiet

Een van de fundamentele tekortkomingen van de MBTI is het idee van onveranderlijkheid, dat volledig haaks staat op het concept van persoonlijke ontwikkeling. Dit idee beperkt het potentieel voor groei en sluit de mogelijkheid uit dat mensen kunnen veranderen, leren en zich ontwikkelen door ervaringen en bewuste inspanning. Bovendien, MBTI stopt mensen in hokjes, en kijkt niet naar de diepere en fijnere kanten van onze persoonlijkheid.

MBTI en de Beperking van Keuzevrijheid

MBTI beperkt keuzevrijheid door te stellen dat je persoonlijkheid vaststaat. Deze vaste benadering kan leiden tot zelfbeperkende overtuigingen en kan individuen ervan weerhouden om buiten hun aangeboren 'type' te treden en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

MBTI in NLP-Opleidingen: Een Recept voor Rampspoed!

In een NLP-opleiding draait alles om één ding: jou helpen veranderen, groeien en ontwikkelen. Dit komt omdat NLP van mening is dat onze gedragingen, en dus ook onze persoonlijkheid, niet in steen gebeiteld zijn. Ze kunnen veranderen. Ze kunnen vorm krijgen op een manier die ons helpt om beter te worden.

Dat maakt NLP zo flexibel. Het kijkt niet naar wie je zou 'moeten' zijn volgens een of andere test of theorie. Nee, het kijkt naar jou. Naar je echte, levende, ademende, veranderende zelf. Het kijkt naar je ervaringen - naar wat je al hebt meegemaakt en naar waar je naartoe wilt. Het kijkt naar je dromen en je doelen. En het kijkt naar je behoeften, naar wat je echt nodig hebt om de persoon te worden die je wilt zijn.

Daarom staat bij elke NLP-opleiding de persoon centraal. Omdat je geen vastomlijnd 'type' bent, maar een individu met unieke en waardevolle inzichten, capaciteiten en mogelijkheden.

Maar wat gebeurt er als we MBTI aan deze mix toevoegen? Dat leidt tot een situatie die op het eerste gezicht niet samen gaat. Het MBTI-idee dat iemands persoonlijkheid vast is en in één van de zestien hokjes past, botst totaal met NLP's flexibele, dynamische visie.

Daarnaast kan MBTI, ondanks de populariteit, juist valkuilen creëren in een leeromgeving. Door mensen in hokjes te stoppen, kan het hun zelfbeeld en leervermogen beperken. Iemand die als introvert is bestempeld, kan bijvoorbeeld terughoudend zijn bij groepsdiscussies of presentaties, terwijl dit juist belangrijke onderdelen van veel NLP-technieken zijn. Deze zelf-beperkende overtuigingen kunnen het leerproces in de weg staan en het vermogen om nieuwe vaardigheden te leren beperken.

Daarnaast kunnen de vaste categorieën van MBTI leiden tot stereotypering, waarbij mensen elkaar en zichzelf gaan zien als vaste types in plaats van individuen met unieke ervaringen en capaciteiten. Dit kan leiden tot vooringenomenheid en misverstanden, wat een gezonde en open leeromgeving kan ondermijnen.

Ten slotte druist de vaste en categorische aard van MBTI in tegen de fundamentele principes van NLP. Het introduceren van MBTI in een NLP-opleiding zou gelijkstaan aan het introduceren van een element dat de kernwaarden van NLP tegenwerkt. In een context waar verandering en flexibiliteit gevierd worden, voelt het starre, categoriserende model van MBTI als een vreemde eend in de bijt.

Daarom, hoewel MBTI op zichzelf waarde kan hebben, is zijn plek niet in een NLP-opleiding. Het onderschrijft een wereldbeeld dat tegenstrijdig is met de doelstellingen en methoden van NLP, en kan zelfs belemmerend werken voor de groei en ontwikkeling. Een kwalitatief hoogwaardige NLP-opleiding zou zich moeten richten op het faciliteren van persoonlijke groei en verandering, niet op het categoriseren van individuen in starre en onveranderlijke hokjes.

De Triomf van Dynamiek over Dogma

Kortom, terwijl MBTI en NLP beide nuttige hulpmiddelen kunnen zijn, zijn ze in de context van persoonlijke ontwikkeling inherent tegenstrijdig. De dynamiek en flexibiliteit van NLP, met zijn focus op groei en verandering, zegeviert over het starre en onveranderlijke MBTI-model. We moeten afstappen van starre hokjes en ons richten op de vrijheid van persoonlijke groei. Vergeet de beperkingen die MBTI oplegt; met NLP kun je de grenzen van je potentieel verkennen en overstijgen.

Over de schrijver
Reactie plaatsen