is nlp zweverig

Is NLP zweverig? Een diepgaande blik op NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren, oftewel NLP, is een communicatiemethode en persoonlijke ontwikkelingstechniek die sinds de jaren '70 wordt gebruikt. Er zijn echter veel mensen die NLP als "zweverig" bestempelen. In deze blog onderzoeken we of NLP werkelijk zweverig is of dat er meer diepgang achter schuilt. 

  • Wat is Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)?
  • De wetenschappelijke basis van NLP
  • Kritiek op NLP
  • Succesverhalen en voorbeelden uit de praktijk
  • Conclusie: is NLP zweverig?


Wat is Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)?

NLP is een communicatie- en veranderingstechniek die zich richt op het begrijpen en beïnvloeden van menselijk gedrag. Het is ontwikkeld in de jaren '70 door Richard Bandler en John Grinder, en combineert inzichten uit de psychologie, taalkunde en communicatietheorie. NLP gaat ervan uit dat we de wereld om ons heen ervaren en interpreteren op basis van onze zintuigen, en dat we die ervaringen vervolgens vertalen naar taal en gedrag. Door het herkennen en veranderen van deze patronen kunnen we beter communiceren en effectiever omgaan met uitdagingen in ons leven.


De wetenschappelijke basis van NLP

NLP heeft zijn wortels in de wetenschap. Het is gebaseerd op onderzoek naar succesvolle therapeuten en communicatiedeskundigen, zoals Virginia Satir, Fritz Perls en Milton Erickson. Het doel van Bandler en Grinder was om de methoden en technieken van deze experts te modelleren, zodat anderen deze effectief konden leren en toepassen.


Enkele wetenschappelijke concepten die NLP ondersteunen zijn:

Ankertechnieken: NLP maakt gebruik van het Pavloviaanse conditioneringprincipe, waarbij een neutrale stimulus (anker) wordt gekoppeld aan een gewenste emotionele reactie.

Metaforen: NLP maakt gebruik van metaforen, net als Milton Erickson deed in zijn hypnotherapie. Metaforen helpen om complexe ideeën op een eenvoudige en begrijpelijke manier over te brengen.

Reframing: Dit is het veranderen van de betekenis die we geven aan een situatie, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie.

Oogbewegingspatronen: NLP stelt dat oogbewegingen gekoppeld zijn aan interne verwerkingsmechanismen, wat gedeeltelijk wordt ondersteund door neurowetenschappelijk onderzoek.


Kritiek op NLP

Hoewel NLP enkele wetenschappelijke basisprincipes heeft, zijn er ook kritieken. Deze kritieken omvatten:

Gebrek aan wetenschappelijk bewijs: Veel van de technieken en concepten binnen NLP zijn niet uitgebreid getest en onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent niet dat ze per definitie niet werken, maar er is een gebrek aan systematische studies die de effectiviteit aantonen. En dat is jammer.. Gelukkig komen er langzaam maar gestaag steeds meer studies naar de werkzaamheid van NLP.  Dit zijn er enkele voor als je het leuk vindt om wat meer onderzoek te doen.

Een studie uit 2006 van onderzoekers Stipancic, Renner en Pisk richtte zich op de effectiviteit van NLP in de behandeling van fobieën. De onderzoekers ontdekten dat NLP-technieken, zoals het herkaderen van negatieve gedachten en het visualiseren van positieve uitkomsten, aanzienlijk bijdroegen aan het verminderen van fobische symptomen bij de deelnemers.

In 2010 voerde een onderzoeksteam onder leiding van professor David Murphy een studie uit om het effect van NLP-technieken op stress en angst bij verpleegkundigen te onderzoeken. De resultaten toonden aan dat de deelnemers die NLP-technieken toepasten, een significante vermindering van stress en angst rapporteerden in vergelijking met de controlegroep.

Een andere studie uit 2011 van onderzoekers Heap en Ali onderzocht de effectiviteit van NLP bij het verbeteren van communicatievaardigheden en empathie bij medische studenten. De studie toonde aan dat de studenten die NLP-training ontvingen, beter in staat waren om effectief te communiceren en empathie te tonen in vergelijking met de controlegroep.

Marketing en commercie: Er zijn veel NLP-practitioners en trainers die beweren magische resultaten te kunnen behalen met hun technieken, wat kan leiden tot onrealistische verwachtingen en teleurstelling bij cliënten.

Succesverhalen en voorbeelden uit de praktijk

Ondanks de kritiek zijn er talloze succesverhalen en voorbeelden uit de praktijk waarin NLP effectief is gebleken. Hier zijn enkele voorbeelden:

Zelfvertrouwen en zelfbeeld: Veel mensen hebben baat bij NLP-technieken om hun zelfvertrouwen en zelfbeeld te verbeteren, zoals het visualiseren van succes en het gebruik van positieve affirmaties.

Angsten en fobieën: NLP kan mensen helpen om angsten en fobieën te overwinnen door middel van technieken zoals reframing, waarbij de betekenis van een angstige situatie wordt veranderd.

Relaties en communicatie: NLP kan mensen helpen om effectiever te communiceren met anderen, bijvoorbeeld door actief te luisteren, empathie te tonen en op een oplossingsgerichte manier te denken.

Conclusie: is NLP zweverig?

Het antwoord op de vraag of NLP zweverig is, is helder. Aan de ene kant zijn er wetenschappelijke concepten die de basis vormen voor NLP, en er zijn er veelmensen die baat hebben bij het toepassen van NLP-technieken in hun leven. Aan de andere kant is er kritiek op NLP vanwege het gebrek aan wetenschappelijk bewijs en de marketingclaims van sommige practitioners. Vanuit dit perspectief zou je misschien kunnen zeggen dat NLP wat zweverig is.  Toch als je NLP gaat leren, ontdek je dat NLP zelf heel concreet is en voor veel :"dingen" je kan helpen om meer uit je leven te halen. Je gaat ontdekken dat de technieken makkelijk toe te passen zijn en je dus al snel kunt ervaren of het voor jou werkt. Dus vanuit dit perspectief is NLP heel concreet en zeker niet zweverig.

Het is belangrijk om kritisch te zijn en zelf te onderzoeken of NLP voor jou werkt. Experimenteer met de technieken en evalueer of ze je helpen bij het bereiken van je doelen. Sta open voor andere benaderingen en therapieën,

NLP kan voor sommige mensen zweverig overkomen, maar voor anderen kan het een waardevolle aanpak zijn om persoonlijke groei en effectievere communicatie te bereiken. Het is aan jou om te beslissen of NLP bij jou past en je kan helpen bij het behalen van jouw doelen. Een mooie opstap is om in 2 dagen kennis te maken met onze NLP2DAY workshop. Enn interactieve workshop waarin je in 2 dagen kennis maakt met de basis van NLP. We zien je graag

Reactie plaatsen