Swish

Wat is de swish?

De Swish techniek is een NLP-techniek die gebruikt wordt om ongewenst gedrag te vervangen door gewenst gedrag. Het is een krachtige en effectieve manier om jezelf te trainen om automatisch positief te reageren op situaties die voorheen stressvol of angstig waren.


De techniek werkt door middel van het visualiseren van een specifiek beeld of gevoel dat geassocieerd wordt met het ongewenste gedrag. Dit kan bijvoorbeeld een beeld zijn van jezelf roken of snoepen, of een gevoel van angst in een sociale situatie.


Vervolgens wordt er een nieuw beeld gevisualiseerd dat geassocieerd wordt met het gewenste gedrag. Dit kan bijvoorbeeld een beeld zijn van jezelf gezond eten of zelfverzekerd zijn in sociale situaties.


Vervolgens wordt het nieuwe beeld snel en krachtig in het oude beeld geswished, waardoor het oude beeld als het ware vervangen wordt door het nieuwe beeld. Dit wordt meerdere keren herhaald, totdat het nieuwe beeld sterker en prominenter wordt dan het oude beeld.


De Swish techniek kan nuttig zijn voor verschillende doelen, zoals het stoppen met roken, het verminderen van stress of angst, of het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen. Door het vervangen van ongewenst gedrag door gewenst gedrag, kunnen we onze gedachten en emoties veranderen en ons gedrag positief beïnvloeden.


In conclusie, de Swish techniek is een krachtige NLP-techniek die gebruikt wordt om ongewenst gedrag te vervangen door gewenst gedrag. Door middel van het visualiseren en swishen van specifieke beelden en gevoelens, kunnen we ons gedrag en onze emoties positief beïnvloeden en onze doelen bereiken.

Reactie plaatsen