Kalibreren

Kalibreren is het vaststellen en controleren van iemands innerlijke ervaring op basis van zijn lichaamstaal, houding en fysiologie. Kalibreren is zonder oordeel. Dit doen we op basis van zintuiglijke scherpzinnigheid.


Kalibreren is een belangrijke vaardigheid die je leert in de NLP Practitioner en is een onderdeel in elke NLP interventie die kunt leren. Kalibreren betekent ijken. Je ijkt als het ware de "normale" gemoedstoestand van iemand zodat je de snel in staat bent om andere gemoedstoestanden te herkennen. Dit is handig want als je een goede inschatting kunt maken van de gemoedstoestand waarin iemand is, je makkelijker je communicatie kan aanpassen.


Kalibreren is het lezen van mensen. Dus gewoon observeren wanneer iemand in een bepaalde stemming is of raakt. Als je goed oplet kun je leren herkennen bij welke non-verbale welke interne beleving hoort.


Met deze zintuiglijke scherpzinnigheid nemen we kleine veranderingen waar zoals:

  • Huidskleur
  • Spierspanning
  • Ademhaling ritme
  • Ademhaling (locatie)
  • Onderlip
  • Ogen (focus)
  • Ogen (pupillen)
  • beweging
  • Versnelling of vertraging


Bij kalibreren is sprake van observeren en waarnemen zonder er een betekenis aan te geven vanuit je eigen referentiekader (interpretatie).


Het interpreteren van een waarneming of gedrag noemen we binnen NLP ‘mind reading’ oftewel gedachten lezen. Met gedachten lezen bedoelen we als we bij andere mensen iets waarnemen en daaraan meteen onze eigen mening koppelen. We denken precies te weten wat de ander denkt en doet, terwijl we er gewoon naar raden op basis van hoe we zelf tegen de wereld aankijken.


Vraag jezelf dan ook altijd: ‘Wat kan het nog meer betekenen?’

Reactie plaatsen