Collapse anchor

Ankeren - Collapsing Anchors

“Collapsing Anchors” zijn ankers die tegelijkertijd worden geactiveerd om zodoende onze neurologie te misleiden. Je hoort je bij het herbeleven van een negatieve ervaring op een bepaalde manier te voelen, echter door een negatief anker en een sterk positief anker tegelijkertijd te activeren ontstaat een nieuwe sensatie die aan de ervaring wordt gekoppeld.

Collapsing Anchors

 • Anker een emotie die voor de client onprettig is. Vraag de cliënt naar een onprettig voelende emotie die hij/zij veelvuldig ervaart in een bepaalde context. Anker op de piek van de staat door middel van een kinesthetisch anker.
 • Break State
 • Anker een prettig voelende emotie. “Kun je een specifiek moment herinneren waar je ............was/had? Stap in het moment en zie wat je zag, hoor wat je hoorde en voel wat je voelde.
 • Leid de cliënt naar zijn piek staat door zelf in een soortgelijke staat te treden en gebruik visuele, auditieve of kinesthetische predicaten om cliënt daarbij te helpen;
 • Kalibreer de cliënt om er zeker van te zijn dat cliënt in de staat verkeerd;
 • Plaats het anker op het piekmoment.
 • Test het zojuist geplaatste anker
 • Break state. Je hebt nu twee ankers die makkelijk op te roepen zijn.
 • Collaps.
  • Activeer de twee ankers tegelijkertijd en kalibreer de fysiologie van de cliënt. Herhaal indien noodzakelijk (Houdt beide ankers vast totdat de response zich stabiliseert en laat dat eerst het negatieve anker los en ongeveer 5 seconden later het positieve anker);

• Test en Future Pace. Vraag de cliënt om een situatie in de toekomst voor te stellen waar hij/zij de beperkende emotie uit stap 1 zou ervaren. Controleer of i.p.v. de onprettige emotie nu de prettige emotie automatisch optreedt.

(Indien je kinesthetische ankers gebruikt, zorg er dan voor dat je beide ankers tegelijkertijd kunt bereiken en kan vasthouden. Indien je visuele of auditieve ankers gebruikt, dien je in staat te zijn om deze beide tegelijkertijd te activeren.)