Page content

Wat is NLP?

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een krachtige, effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. NLP wordt daarom steeds vaker in allerlei beroepen en omgevingen toegepast.

Uitgangspunt van NLP is dat de mens in staat moet zijn om het leven prettig te vinden en ervan te genieten. Door een gebeurtenis kan dit vermogen worden aangetast. Die gebeurtenis kan ingrijpend zijn, maar ook een ogenschijnlijk onbelangrijke, of kleine gebeurtenis of opmerking kan een groot effect hebben op ons doen, denken, handelen en gedrag.

Waar komt het vandaan?

NLP ontstond in de jaren 70 aan de Universiteit van Californië. Hoogleraar linguïstiek John Grinder en student computerwetenschappen Richard Bandler onderzochten de processen van communicatie en verandering. Zij wilden antwoord krijgen op de vraag wat therapeuten als Virginia Satir en Milton Erickson zo bijzonder maakten. Daarom bestudeerden ze de technieken en de resultaten. Ze kwamen tot de conclusie dat het communicatieproces tussen mensen gebaseerd is op neuropsychologie, cybergenetica en taal. Bovendien ontdekten ze dat dit proces bovendien te beïnvloeden is. Daarom gaven ze het de naam Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP).

Hoe werkt NLP?

Met NLP ga je aan de slag met je zintuigen, gedachten en gevoelens met als doel je bewust te worden van die invloeden. Daarbij gaat het er niet om wát je je herinnert, maar om de werking van je geheugen. En wat het effect van die herinnering, gebeurtenis of opmerking is op je dagelijks handelen. Door NLP leer je die ervaringen en gebeurtenissen op een andere manier te bekijken. Daardoor ga je er ook anders mee om en krijg je een structurele andere kijk op dingen. Je gaat anders luisteren en communiceren en de gevolgen daarvan zijn positief en direct merkbaar.

NLP richt zich niet op problemen maar op oplossingen. Door NLP bereik je in korte termijn een balans in jezelf. Hierdoor ben je in staat om het beste uit jezelf en de ander te halen en daardoor op een andere manier met jezelf en anderen om te gaan. Vanuit de technieken die NLP biedt kies je je eigen middelen om dat doel te bereiken. NLP is daarom uiterst geschikt als hulpmiddel om zelf aan de slag te gaan en snel en merkbaar resultaat te halen.

Je bereikt en leert:

  • op persoonlijk en/of professioneel vlak dingen te veranderen

  • orde op zaken te stellen

  • hoe je gemakkelijk een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid opbouwt en doelgericht met anderen omgaat en werkt. Hierdoor boek je snel resultaat in situaties waarin gedrag en motivatie belangrijk zijn

  • taalpatronen te gebruiken waardoor je nauwkeurig informatie krijgt

  • non-verbaal gedrag te observeren waardoor je inzicht krijgt in het denken van de ander en ziet hoe hij de boodschap verwerkt

  • omgaan en oplossen van conflicten in jezelf en die tussen anderen

  • hoe je in balans kunt leven

NLP is voor:

  • Iedereen die op persoonlijk en/of zakelijk gebied de communicatie wil verbeteren.

  • De sleutel van de verandering heb je immers altijd zelf in handen. NLP is de methode die de deur opent.

NLP begon aan haar opmerkelijke opmars als een methode om bijzondere eigenschappen van mensen in een model te zetten toen John Grinder en Richard Bandler de patronen van Virginia Satir (familie therapeute), Fritz Perls (gestalt) en Milton Erickson (hypnotherapeut) in een bruikbaar en reproduceerbaar model zetten.

John en Richard noemden deze methodologie uiteindelijk NLP waarbij de letters NLP staan voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Maar wat betekent dit nu eigenlijk ?

NLP is een methode om snel te ontdekken hoe wij, als mensen, onze manier van denken en voelen organiseren, onze taal gebruiken en ons gedragen om de resultaten te krijgen zoals wij ze krijgen. NLP geeft ons ook handvatten om bijzondere eigenschappen van mensen te modelleren zodat we deze ons snel eigen kunnen maken.

NLP staat voor:

Neuro (van neurologisch)

We nemen de wereld om ons heen waar via onze zintuigen. Dat is een neurologisch proces. De gevonden informatie slaan we op in de vorm van beelden, geluiden, gevoelens, geuren en smaken. We hebben allemaal onze eigen waarneming en manier waarop we de opgeslagen informatie verwerken. Dit geeft ons een eigen, unieke kijk op de wereld, ons eigen wereldmodel.

Linguïstisch

Ons wereldmodel en de ervaringen van en belevenissen van beeld, geluid, gevoel, geur en smaak die we daarin opslaan, krijgen betekenis wanneer we ze in taal omzetten. NLP helpt om te begrijpen hoe we met taal ons denken, gevoel en gedrag beïnvloeden.

Programmeren

Onze interne processen hebben een structuur, waarin we een bepaalde opeenvolging kunnen onderscheiden. De kunst is om steeds de best werkende strategie te gebruiken om de doelen te realiseren die we ons stellen. Dit vergroot onze flexibiliteit, keuzemogelijkheid en effectiviteit.

Met andere woorden kunnen we stellen dan NLP ons leert om de taal van ons eigen brein op een zodanige wijze te gebruiken dat we altijd het doel bereiken wat we kiezen.

Comment Section

0 reacties op “Wat is NLP?

Plaats een reactie


*