Page content

Logische niveaus


Gregory Bateson, een Britse bioloog, antropoloog en filosoof, introduceerde de gedachte dat in het menselijk denken en leren een hiërarchie van neuro logische niveaus te onderscheiden is. De hiërarchie bestaat uit 6 niveaus. Robert Dilts bewerkte ze tot het volgende:

logische niveaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de logische niveaus?

De logische niveaus van Robert Dilts worden in NLP gebruikt om een probleemsituatie te verkennen en inzicht te krijgen op welk niveau het probleem het beste kan worden opgelost. De logische niveaus bestaan uit de volgende niveau’s:

Omgeving
Dit is het laagste logische niveau in de hiërarchie van het gedrag: de omstandigheden waarin mensen handelen met hun mogelijkheden, beperkingen, regels en voorschriften.

Kernvragen zijn:

 • Waar reageer ik op
 • Wanneer en met wie?

Gedrag

Het tweede niveau is het gedrag zelf: de waarneembare acties en reacties die iemand in zijn of haar omgeving vertoont.

Kernvragen zijn:

 • Wat doe ik?
 • Hoe handel ik?
 • Wat is mijn gedrag?

Vaardigheden
Het derde niveau wordt gevormd door de vermogens: de inzichten, capaciteiten, vaardigheden en denkstrategieën waarover iemand beschikt.

Kernvragen zijn:

 • Hoe pak ik het aan?
 • Wat kan ik?

 

Overtuigingen
Het vierde niveau bestaat uit de overtuigingen: iemands generalisaties, criteria, normen, waarden en verwachtingen.

Kernvragen zijn:

 • Waarom doe ik het?
 • Wat vind ik belangrijk?
 • Waar gaat het mij om?

 

Identiteit
Het vijfde niveau is dat van de identiteit: de missie die men in het leven heeft, het zelfbeeld en de bijbehorende gevoelens van uniciteit en eigenwaarde.

Kernvragen zijn:

 • Wie ben ik?
 • Wat voor iemand ben ik?
 • Wat is mijn levensdoel?

Spiritualiteit
Het hoogste niveau in de hiërarchie is de spiritualiteit: de intuïties omtrent het grotere geheel waarvan men deel uitmaakt, alsmede de roeping en de bezieling die dat grotere geheel verfschaft.

Kernvragen zijn:

 • Van waaruit handel ik?
 • Waar ben ik een onderdeel van?
 • Wat is het grotere geheel dat mij leidt?

 

Onderlinge samenhang van de 6 logische niveaus
De onderlinge samenhang tussen de logische niveaus wordt door Robert Dilts als volgt gedefinieerd:

 • Een hoger logisch niveau organiseert de informatie op de onderliggende niveaus.
 • Veranderingen en leerprocessen op een bepaald logisch niveau vragen om stabiliteit op het naast hogere niveau.
 • Een verandering op een hoger logisch niveau zal veranderingen op de lagere niveaus teweegbrengen.
 • Een verandering op een lager logisch niveau kan verandering op een hoger niveau teweegbrengen.
 • De oplossing voor een probleem ligt doorgaans op een ander (hoger of lager) logisch niveau dan het probleem zelf.
 • Op ieder logisch niveau verlopen de leerprocessen anders en komen veranderingen op een andere manier tot stand.

Comment Section

0 reacties op “Logische niveaus


Plaats een reactie


*