Page content

Het 4-staps leerproces


HET 4-STAPS LEERPROCES

Over het algemeen zijn bij het aanleren van nieuwe vaardigheden 4 fasen te onderscheiden. Dit noemen we het 4-staps leerproces.

De vier stappen in het 4-staps leerproces zijn bedoeld om structuur te geven aan de manier waarop we leren.

  1. Onbewust onbekwaam
  2. Bewust onbekwaam
  3. Bewust bekwaam
  4. Onbewust bekwaam

 

De eerste fase is de fase waarin je je niet bewust bent dat je iets niet kunt. Je weet gewoonweg niet dat je iets niet weet. Je kunt het vergelijken met fietsen. Er is ook een periode geweest dat je niet wist dat je iets moest doen om te kunnen fietsen. Je bent onbewust onbekwaam.

De tweede fase is de fase waarin je bewust wordt van het feit dat je iets nog niet kunt. Het kan zijn dat je ouders graag wilden dat je leerde fietsen. Dit is de fase van bewust onbekwaam. Dit is een belangrijke fase in leren. In deze fase ontdek je je grenzen en hetgeen je nog te leren hebt.

De derde fase is de fase waarin je bewust gaat oefenen. Je wordt bewust bekwaam. In deze fase heb je nog echt al je aandacht nodig op hetgeen je wilt leren en kost het vaak meer energie. Als je genoeg geoefend hebt, ga je na verloop van tijd ervaren dat het minder energie gaat kosten. Het wordt eigenlijk heel gewoon.

De vierde fase is van onbewust bekwaam. Je stapt op je fiets en je rijdt gewoon weg, zonder nadenken. In deze fase kun je weer aandacht geven aan andere leerprocessen.

Belangrijk is om je tijd te gunnen om iets je eigen te maken en zo het leerproces te ondergaan. Met vallen en opstaan. Door het leerproces echt te ondergaan, ben je in staat om steeds meer te leren.

Comment Section

0 reacties op “Het 4-staps leerproces


Plaats een reactie


*