Page content

Hypnotherapie – 3-jarige beroepsopleiding

Deze opleiding leidt je op tot erkend hypnotherapeut zodat je daarna direct aan de slag kunt in je eigen praktijk.

Het unieke van deze opleiding is dat deze je niet alleen opleidt tot erkend hypnotherapeut maar tegelijkertijd opleidt tot internationaal gecertificeerd NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, Time Line Therapy Practitioner en Time Line Therapy Master Practitioner , NLP Coach en Medische Basiskennis  en, wat in alle overige opleidingen ontbreekt, leert deze opleiding je ondernemersvaardigheden & Marketingskills zodat je praktijk alle kans krijgt om succesvol te laten zijn.

Dit is wat je, per jaar, gaat leren:

 

Wat leer je in het eerste jaar?

 • Wat is hypnose
 • Waarom werkt het en waarom werkt het soms niet.
 • Het zelfstandig uitvoeren van een cliënt sessie van intake tot evaluatie van de sessie m.b.v. hypnose model
 • Hoe je je voorbereidt en de juiste intake met je client doet
 • Inductie; Hoe breng je iemand in hypnose
 • Verdiepen van hypnose
 • Veranderwerk in hypnose
 • Hoe je effectief Post hypnotische suggesties maakt voor je client
 • Beëindigen van trance op de juiste manier
 • Her-orientatie en Evaluatie sessie
 • Het tot de beschikking hebben voldoende technieken voor het zelfstandig uitvoeren van eenvoudige cliënt sessies:
 • Het creëren van een Positief zelfbeeld van jezelf als hypnotherapeut
 • Veranderwerk m.b.t. tot angsten en fobieën
 • Het begeleiden van de cliënt bij het stoppen met roken en gewichtsbeheersing.
 • Werken met delen
 • Leren en toepassen van regressie als interventie bij gedragsverandering
 • Leren creëren van ideomotorische signalen bij cliënt en juist interpreteren van de signalen.
 • Toepassen van hypnose bij ontspanning en stress reductie
 • De nieuwste technieken uit NLP en New Code NLP
 • Het kennen en kunnen toepassen  van Ericsoniaanse hypnose

Kennis van NLP op Practitioner niveau

Je leert NLP toe te passen in je eigen leven en in hypnotherapie. Enkele onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 

Time Line Therapy(r) Practitioner

Dit is een serie technieken waarmee een snelle, effectieve en langdurige verandering plaats kan vinden. Meer en meer worden deze technieken in therapie gebruikt om snel resultaat te boeken op het gebied van gedragsverandering.
Iedereen “heeft” een tijdlijn. Dit is een denkbeeldige lijn waar onze herinneringen in opgeslagen liggen, van onze eerste tot onze laatste in de verre toekomst. Aan deze herinneringen kunnen emoties gekoppeld zijn, positieve (liefde, kracht, blijdschap) of negatieve emoties (boosheid, angst, verdriet of schuld).

Door middel van Time Line Therapy™ kunt je vrij worden van je  emotionele verleden en je eigen toekomst opnieuw ontwerpen. Dit is wat je leert:

 • Oproepen van de tijdlijn
 • Veranderen van de tijdlijn
 • Technieken herkennen en wanneer toe te passen
 • Doel in de toekomst plaatsen
 • Opheffen van beperkende beslissingen en beperkende overtuigingen
 • Wegnemen van angst
 • Negatieve emoties (2 manieren)
 • Parts integration

Je ontvangt na het eerste jaar bij het met goed gevolg afleggen van de vereiste proeven van bekwaamheid het internationaal erkende NLP Practitioner en Time Line Therapy® Practitioner Certificaat.

Tevens is het in het eerste jaar een vereiste om aan je eigen persoonlijke verandering te werken d.m.v. van hypnotherapie. De kosten hiervan zijn niet inbegrepen in het lesgeld.

 

Wat leer je in het tweede jaar?

 

 • Zelfstandig uitvoeren van cliënt sessies met complexe problematiek zoals trauma, misbruik, depressie en burn-out
 • Hoe Mindfullness in te zetten als extra ondersteuning van hypnotherapie
 • Door het bepalen van persoonlijkheidskenmerken maatwerk therapie ontwikkelen, uiteindelijk uitmondend in een behandelplan voor cliënt.
 • Het werken met moeilijk hypnotiseerbare cliënten
 • Conversationele hypnose met als doel trance te laten ontstaan zonder een formele trance inductie
 • Werken met delen middels Ego State Therapie
 • Werken met regressie, past life regressie om emotionele gebeurtenissen uit het verleden te kunnen verwerken zodat de emotionele lading verdwijnt;
 • Het werken met cliënten met pijnklachten en waarbij hypnose als ondersteuning kan werken voor beheersbaar maken van pijnklachten
 • Het zelfstandig kunnen uitvoeren van TLT sessies
 • Het afnemen van een uitgebreide case historie en vanuit deze informatie een behandelplan opstellen

 

Kennis van NLP op Master Practitioner niveau

 • Hoe waarden en overtuigingen je cliënt motiveren om te veranderen en juist niet te veranderen;
 • Hoe onze perceptuele filters, metaprogramma’s, ons handelen en denken beïnvloeden en je cliënt motiveren om te veranderen of juist niet te veranderen
 • Welke denkstijlen er bij je cliënt zijn te onderkennen en hoe deze het handelen van je cliënt beïnvloeden
 • Hoe je je cliënt kunt leren om ander gedrag te leren door effectief gedrag van anderen te modelleren
 • Hoe je de mentale strategieën van je cliënt kunt ontdekken en kunt veranderen en hoe je samen met je cliënt andere strategieën kunt ontwikkelen en deze aan je cliënt kunt overbrengen’
 • Hoe je de structuur van de subjectieve ervaring van je cliënten kunt veranderen zodat diverse klachten en problemen kunnen worden verlicht en verdwijnen
 • Diverse NLP Interventies op het gebied van gezondheid, zowel mentale als lichamelijke gezondheid.

 

Time Line Therapy Master Practitioner

 • Hoe je een uitgebreide case historie maakt
 • Hoe je d.m.v. Time Line Therapy ® negatieve emoties zoals boosheid, verdriet, angst en schuld uit het verleden loslaat.
 • Hoe voer je een complete breakthroughsessie
 • Hoe je d.m.v. Time Line Therapy® beperkende overtuigingen kunt loslaten
 • Hoe angst tot stand komt en hoe je er van afkomt.
 • The Creating The Future Process®.
 • Time Line Modelling.
 • Hoe je snel iemand van een fobie verlost m.b.v. Time Line Therapy®.
 • The Creating The Future Process®.
 • Time Line Therapy® gecombineerd met diverse lichamelijke klachten (psychosomatisch)

Je ontvangt na het tweede jaar bij het met goed gevolg afleggen van de vereiste proeven van bekwaamheid het internationaal erkende NLP Master Practitioner en Time Line Therapy® Master Practitioner Certificaat.

 

Wat leer je in het derde jaar?

 • Hoe je volledig behandelplan opstelt en uitvoert
 • Hoe je effectief en efficiënt praktijk voert. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Documentatie & Bewaren, Case Beschrijvingen
 • Borgen Continue Supervisie
 • Ethiek en Gedragscode
 • Marketing & Commercie
 • Medische Basiskennis op het niveau dat deze voldoet aan de eisen gesteld door verzekeraars en beroepsvereniging(en)
 • Kennis en behandelwijze van diverse vaak voorkomende klachten zoals burn-out, depressie, hyperventilatie, stress, stotteren, slaapproblemen, Allergieën & hooikoorts, vliegangst, examenstress. Deze onderwerpen worden in de vorm van masterclasses gegeven door diverse docenten en/of deskundigen.

Je ontvangt na het derde jaar bij het met goed gevolg afleggen van de vereiste proeven van bekwaamheid en het schrijven van een scriptie (welke met een voldoende moet worden beoordeeld) het diploma hypnotherapeut en tevens ontvang je het certificaat medische basiskennis na het afleggen van een extern examen.

 

De eerste groep start in januari 2013. Wil je alvast op hoogte blijven , stuur dan een email naar info@nlpacademie.nl en zodra we helemaal klaar zijn praten we je helemaal bij.

Comment Section

0 reacties op “Hypnotherapie – 3-jarige beroepsopleiding

Plaats een reactie


*