Page content

De NLP Vooronderstellingen

De NLP vooronderstellingen zijn afgeleid uit het werk van Milton Erickson en Gregory Bateson. De vooronderstellingen zijn overigens geen feitelijke waarheden maar aannames die in onze dagelijkse communicatie als nuttig worden ervaren. Het zijn krachtige verklaringen over onze houding tegenover andere mensen en hun potentieel.

Ik respecteer “het model van de wereld” van de ander:

Oprechte communicatie begint met het respecteren van hoe de ander denkt en zich gedraagt. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn om toch een goed en waardevol gesprek met elkaar te hebben. Voor effectieve communicatie is het goed om in eerste instantie af te stemmen op het model van de wereld van de ander. Respecteren in dit kader betekent geenszins dat je het eens hoeft te zijn met de ander of goedkeuring hoeft te geven aan denkwijze van de ander. Het betekent dat de ander een ander wereldmodel heeft. En dat is waar je het in eerste instantie mee moet doen.

Het effect van mijn communicatie is het antwoord dat ik krijg.

Binnen NLP gaan we ervan uit dat je als NLP practitioner verantwoordelijk bent voor je eigen communicatie en dat je de flexibiliteit hebt je communicatie zo te veranderen dat jouw communicatie het effect heeft wat jij wilt zonder daarbij de ecologie van de ander uit het oog te verliezen. Dit in tegenstelling tot de “zender – ontvanger” theorie waar ieder voor 50% verantwoordelijk voor de communicatie is.

Mislukking bestaat niet, ik krijg alleen feedback.

Alle dingen die je onderneemt hebben een bepaald resultaat. Misschien niet het resultaat wat je van te voren had bedacht of had gewild maar je acties brachten iets teweeg.  Door dit resultaat als feedback te beschouwen en hiervan leert te leren om wel het gewenste resultaat te behalen, verdwijnt het begrip “mislukking” vanzelf.

Ik beschik over alle hulpbronnen die ik nodig hebben om mijn doel te bereiken.

Hulpbronnen zijn kwaliteiten, eigenschappen, houdingen, emoties, die ons toelaten om te zijn wie we willen zijn, en om te bereiken wat we willen bereiken. Hulpbronnen die we nog niet hebben, kunnen we van anderen overnemen. Als het ergens in de wereld mogelijk is, dan is het voor jou ook mogelijk. Het is enkel een kwestie van :”hoe doe ik het”?

Al mijn  gedrag heeft een positieve intentie

Er is een verschil tussen het gedrag en de intentie. Het gedrag kan destructief zijn. De intentie, die aanleiding geeft tot het gedrag kan positief zijn in de zin dat het wil zorg dragen voor degene die het gedrag vertoont, zelfs op het niveau van overleving. De positieve intenties zijn intra-persoonlijk.

De kaart is niet het gebied.

Wat je van de wereld waarneemt en begrijpt vormt jouw kaart van de wereld. Hiermee kun je prima je weg vinden maar vormt geen objectieve weergave van de wereld. De kaart is een stuk papier met lijntjes en kleuren, het terrein bestaat uit aarde, water en stenen. De betekenis die we geven aan onze ervaring, is de kaart, de ervaring is het terrein.

Ik heb altijd een andere keuze.

Elke ervaring die je hebt, kan beschreven worden op minstens drie verschillende manieren. Als jij je perspectief verandert, dan krijg je meer informatie en verander je de waarneming, je vergroot je keuzemogelijkheden. Zelfs als je ze niet ziet, hoort of voelt, weet dat er andere opties zin.

Ik maak de beste keuze die ik op dat moment heb.

De informatie die je hebt op het moment dat je een keuze maakt is zelden volledig en is ook vaak weer afgeleid van communicatie die verstoord is, gegeneraliseerd is  of waarbij delen zijn weggelaten. Achteraf kan de werkelijkheid je beslissing achterhalen en dus is de gemaakte keuze de beste keuze op dat moment.

De betekenis van gedrag is afhankelijk van de context

Gedrag kan in een situatie volkomen misplaatst zijn terwijl het zelfde gedrag in een andere situatie volkomen acceptabel is. Zo is lachen en feest vieren tijdens een begrafenis in onze westerse samenleven misplaatst echter is het zelfde gedrag aan de andere kant van de wereld geaccepteerd.

Ik ben de baas over mijn gedachten en daarmee over mijn resultaten

Je bent de baas over je gedachten en daarmee over je resultaten. Dus ben je ook verantwoordelijk voor al je resultaten. Je kunt denken wat je wilt. Als je negatief over iets kunt denken, kun je ook positief over iets denken. Je doet het immers zelf.

 

Comment Section

0 reacties op “De NLP Vooronderstellingen

Plaats een reactie


*